Utgångspris
2 100 000 kr

Detaljplanerat tomtområde

Med gångavstånd till det historiska badortsområdet Gustafsberg ligger detta tomtområde. Plant, trevligt tomtområde med färdig detaljplan och VA vid gräns. Exploateringsavtal tecknas med Uddevalla kommun om väg och VA med ny exploatör.

Närområde

I Hässleröd planeras ett mindre antal villor i ett stadsnära område med lantlig karaktär och med närhet till både orörd natur, bad och iordningställda rekreationsytor. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för avstyckning av åtta villatomter och uppförande av åtta nya bostadshus i form av friliggande villor i en lantlig milj ö och med ett stadsnära läge. Planområdet är beläget ca 3 km sydväst om Uddevalla centrum och ca 1 km rakt väster om infarten till Gustafsberg. Planområdet utgörs av ett bevuxet markområde som omges av skogsbeklädda bergspartier i norr och söder. En brant klippvägg utgör en skarp gräns mot norr. Öster om planområdet öppnar en mindre dalgång upp sig. I planområdets närmaste omgivningar finns goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv, lek och rekreation. Inom 2 km från planområdet når man Gustafsberg, Lindesnäs/Rödön, Bodele och Emausområdet som erbjuder ett varierat och rikt rekreationsutbud i form av bad, fiske, båtliv och bollsport samt stadsnära naturområden med promenadvägar och stigsystem. I närområdet finns flera ridanläggningar, exempelvis Uddevalla Ryttarförening.

Vägbeskrivning

Från Uddevalla centrum kör Göteborgsvägen söder ut caa 2 km, sväng höger mot Gustafsberg, följ vägen ca 400 m, tag vänster upp för backen. Följ vägen ca 900 m, tag vänster vid Karl XII:s ek, följ vägen ca 250 m så ligger området på vänster sida.

Kommunikation

De närmaste busshållplatserna för kollektivtrafiken är Kapellevägen samt Bratteröd, bägge längs Göteborgsvägen, ca 1 km norr respektive öster om planområdet. Därifrån går dagligen ett flertal turer i varje riktning mot centrala Uddevalla, Ljungskile och Göteborg. Busshållplats finns även vid Groröd, invid väg 44, ca 2 km söder om planområdet. Hållplatsen vid Grohed trafikeras av samma turer som hållplatserna vid Göteborgsvägen. Vid Grohed finns en mindre pendelparkering, cykelställ och busskur. Skolskjutsen kan utnyttjas av alla kollektivresenärer. Möjligheter att gå och cykla in till centrala Uddevalla eller till fritidsaktiviteter i omgivningarna är goda. Den gamla landsvägen har en låg belastning och fungerar som lokalväg. Vid Göteborgsvägen övergår landsvägen i Kappellevägen. Vid Gustafsberg ansluter strandpromenaden.

Parkering

Garage och carport skall placeras så att en fri yta om minst 6 m erhålls mellan väg och garageport.

Ansvarig Mäklare