Detaljplanerat tomtområde

Hässleröd 349, Uddevalla

Utgångspris
2 100 000 kr

Med gångavstånd till det historiska badortsområdet Gustafsberg ligger detta tomtområde. Plant, trevligt tomtområde med färdig detaljplan och VA vid gräns. Exploateringsavtal tecknas med Uddevalla kommun om väg och VA med ny exploatör.